Strona główna

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie na rzecz osób zagrożonych oraz cierpiących z powodu:

  1. uzależnień „niechemicznych”, (niesubstancjonalnych, zwanych też uzależnieniami behawioralnymi, uzależnieniami od zachowań, zaburzeniami spowodowanymi kompulsywnymi zachowaniami);
  2. zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych;
  3. innych zaburzeń powodujących niepełnosprawność;
  4. dyskryminacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego,

oraz  na rzecz bliskich tych osób poprzez wspieranie rodzin, a także prowadzenie działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w tym zakresie.

Wiemy, że zmiana jest możliwa!!! 

Motorem naszych działań jest pewność, że taka jest prawda.

Azymutem — świat bez bólu i cierpień wynikających z uzależnień. 

Mamy odpowiednią wiedzę i możemy być w tych kwestiach autorytetem.

Mamy tego świadomość, ale też wiemy, że akceptacja i empatia są tym, co przekształca wiedzę w narzędzia, które pozwalają osiągnąć cel, czyli niezależność od uzależnienia i jego konsekwencji. 

Jesteśmy godni zaufania i stabilni. Mówimy wprost, ale też nie boimy się iść w poprzek (pod prąd). 

Jesteśmy kreatywni, otwarci na niestandardowe działania i eksperymenty. Zdarzało się, że to one wyznaczały trendy, które stawały się kanonem.

Podamy rękę, będziemy wspierać i motywować, ale niczego za Ciebie nie zrobimy. 

Podpowiemy, jak wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Wiemy, że fundamentem wolności, spokoju i szczęścia jest samodzielność i samostanowienie.

Nasza wiedza i autorytet nie przeszkadzają nam w tym, żeby czasem wejść na drzewo, napsocić czy pożartować. 

Mamy też do siebie dystans. Jesteśmy zwykłymi ludźmi … może z nieco większą wrażliwością na ludzkie cierpienie. 

Nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że zmiana jest możliwa.

Wielu z nas zna to z autopsji i jest tego przykładem.