Rok 2013

Międzynarodowa konferencja szkoleniowa nt. ”Uzależnienie od komputera i internetu – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”

W dniach 15 – 17 maja 2013 r. w Warszawie w Hotelu Puławska Residence odbyła się konferencja szkoleniowa na temat: „Uzależnienie od komputera i internetu – problemy diagnostyczne i terapeutyczne” Konferencja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania roblemów Hazardowych.
Honorowy patronat nad Konferencją objął Wojewoda Mazowiecki – p. Jacek Kozłowski. W otwarciu Konferencji uczestniczył Minister Cyfryzacji dr Michał Boni.

Udziału w konferencji wzięli specjaliści terapii i psychoterapii uzależnień oraz osoby uczestniczące w programach podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Wnioski pokonferencyjne dotyczące konieczności podjęcia szerokich działań profilaktycznych, szczególnie dotyczących dzieci i młodzieży, przekazaliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji.