Rok 2017

Konferencja szkoleniowa nt. Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

W dniach 6 – 8 listopada 2017 roku w Centrum Dialog ul. Limanowskiego 23 w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na temat: „Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”.

Konferencja była współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w gestii Ministra Zdrowia. Udział w niej wzięły 73 osoby – certyfikowani specjaliści terapii uzależnień (certyfikaty KBPN) oraz certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień (certyfikaty PARPA).