Rok 2014

Konferencja szkoleniowa „Specyficzni pacjenci terapii uzależnień”

W dniu 17 marca 2014 r. w Warszawie, w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, odbyła się konferencja szkoleniowa na temat: „Specyficzni pacjenci terapii uzależnień”
Udział w konferencji wzięli specjaliści terapii i psychoterapii uzależnień oraz osoby uczestniczące w programach podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Konferencja szkoleniowa „Nowe wyzwania w uzależnieniach behawioralnych”

W dniach 6-8 października 2014 r., w Hotelu 500 w Zegrzu, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Nowe wyzwania w uzależnieniach behawioralnych” współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Być to nasza odpowiedź na oczekiwaniami wyrażone w ankiecie ewaluacyjnej ubiegłorocznej konferencji. Staraliśmy się w ten sposób poszerzyć wiedzę osób zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem uzależnień nt. uzależnienia od komputera i internetu, pracoholizmu oraz o problematykę kompulsywnych zachowań seksualnych, uzależnienia od hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych.
Zakładamy, że uzyskana podczas konferencji wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane do bardziej skutecznego udzielania pomocy zarówno osobom zagrożonym uzależnieniem jak i uzależnionym.